Näöntarkastus optikolla, kuvassa Tania Grönroos.

Syngranskning

Optimal syn på ett ögonblick

Optiker SJÖHOLMS linser framställs med hjälp av branschens toppteknik; de är kanske inte de billigaste på marknaden, men slutresultatet belönar, då linserna blir mångsidiga och rika på egenskaper.

Kort sagt är framställningen av dessa linser mångfalt bättre än den traditionella. Linsernas höga kvalitet innebär att ett par glasögon räcker – kvaliteten förlänger även glasögonens livstid betydligt. Enligt Grönroos används Optiker SJÖHOLMS glasögon i genomsnitt längre och håller längre än medeltalet av glasögon som säljs.

På marknaden finns ännu linser som framställts enligt gammal linsteknik från 1980-talet. Kunden kommer att märka skillnaden då hen får pröva ett par moderna topplinser tillverkade med hjälp av den nya Zeiss teknologin, säger Grönroos.

Skräddarsydda linser med HD-optimering

Full-HD-kvaliteten har redan blivit bekant för gemene man via bio eller TV; tack vare den teknologin från Zeiss kan man nu få samma synupplevelse i sina nya glasögon.

Zeiss är en tysk linstillverkare och ledande inom sin bransch. Enligt Grönroos framställer Zeiss linser i världsklass, med betydligt högre noggrannhet än tävlande tillverkare, bland annat därför att linsens egenskaper både för avstånds- och närseende kan optimeras skilt för sig.

Med ögonskannern görs en noggrann mätning av ens ögon, varefter mätningsresultatet överförs till de nya glasögonlinserna. Tillsammans med optikerns synundersökning kan Zeiss optimera linsens slipning. Glasögonens användare får härigenom sin egen, unika synoptimering på hela 7 000 punkter i glasögonens linser.

BOKA TID FÖR SYNGRANSKNING

Ring 0400 580 008

Skannerteknikens funktion och nytta

Både pupillens storlek – som varierar i olika ljusförhållanden – och avståndet till det vi ser påverkar synen. Hittills har man inte kunnat korrigera synen utgående från avstånd och pupillstorlek.

Zeiss ögonskanner mäter de olika synfelen i ögat i olika ljusförhållanden, både för när- och avståndsseendet. Ögats brytningsförmåga mäts på hela 100 000 olika punkter. Mätningen är omfattande och ytterst noggrann, men också bekväm och sker till kundens glädje på ett ögonblick; skannern utför fem olika mätningar inom loppet av någon minut!

Liksom i skannandet av ditt unika fingeravtryck gör Zeiss teknologin en skanning av ditt ögas unika ”avtryck”. Linserna kan sedan skräddarsys för alla ljusförhållanden och blickriktningar.

Fördelarna med detta är ett skarpare och mer naturligt seende, högre kontrastseende, ett bredare synfält samt ett bättre mörkerseende, berättar Grönroos.

Mörkerseendet kan skilja sig märkbart från ditt vanliga seende – ett problem som vanliga glasögonlinser ännu inte klarat av att tackla. Detta har dock Zeiss tekniken lyckats ta i beaktande.

Kvalitet på glasögonen innebär god syn, säkerhet och högre livskvalitet. Zeiss tekniken öppnar upp möjligheten att se bättre än en någonsin gjort, påpekar Grönroos och tillägger att det är ett sant nöje att kunna erbjuda sina kunder så här bra linser.

Till Zeiss hemsida »