Historia

Vår affär är grundad av optiker Göran Sjöholm hösten 1959, så vi har betjänat Borgåbor i 60 år. Vår första affär fanns på adressen Biskopsgatan 22. När utrymmena där blev för små kunde vi flytta till en annan lokal i samma fastighet. Sedan år 1982 har optiker SJÖHOLM betjänat på Fredsgatan 25.